Повикај Бесплатна Проценка!

Техничко Обезбедување

Техничкото обезбедување нуди целосно обезбедување на вашиот имот со помош на безбедносни системи.

Дознај Повеќе!
Физичко Обезбедување

Планското и координирано постапување на лица кои се задолжени за чување на одредена институција се нарекува физичко обезбедување.

Дознај Повеќе
Мониторинг

Збир на технички средства и уреди како и дежурен безбедносен персонал со кој се врши контрола (надзор) на работењето на повеќе …

Дознај Повеќе